Mures Info
Mures InfoPublicitateFeedbackGuesbookContact
MuresInfo

Afaceri - Curriculum Vitae, Model CV, Model scrisoare de intentie. Resurse utile. Cum se completeaza un cv. Modelul european de curriculum vitae(CV)

 

Modelul european de curriculum vitae(CV)

 

MuresInfo
MuresInfo
MuresInfo
Locuri de muncă  
Curriculum Vitae, Model CV, Model scrisoare de intentie. Resurse utile. Cum se completeaza un cv.  
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Mureş  

Cautare


Vă recomandăm
» Model CV, scrisoare intentie model
» Locuri de munca


Modelul comun european de curriculum vitae

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 1021/2004 din 25/06/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 13/07/2004
pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


   Art. 1. - (1) Se aproba modelul comun european de curriculum vitae, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in scopul sporirii transparentei si exactitatii informatiilor existente pe piata fortei de munca si pentru alinierea legislatiei romane la reglementarile comunitare in domeniu.
   (2) Modelul comun european de curriculum vitae constituie un mod de prezentare sistematic, cronologic si flexibil a calificarii si competentelor fiecarei persoane.
   (3) Modelul comun european de curriculum vitae cuprinde urmatoarele categorii de informatii:
   a) informatii cu caracter personal, limbi straine cunoscute, experienta profesionala, nivelul studiilor si al formarii profesionale;
   b) alte aptitudini ale persoanei, in special aptitudini tehnice, organizatorice, artistice si sociale;
   c) informatii suplimentare care pot fi mentionate in curriculum vitae sau intr-o anexa a acestuia.
   Art. 2. - (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, modelul comun european de curriculum vitae reprezinta modelul de curriculum vitae existent pe piata muncii, acceptat de catre angajatori si utilizat de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in mod voluntar.
   (2) Autoritatile administratiei publice centrale, respectiv Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor populariza si vor promova modelul comun european de curriculum vitae prin informarea persoanelor care se afla in cautarea unui loc de munca, a celor care urmeaza o forma de invatamant sau orice alta forma de calificare profesionala.
   (3) Institutiile prevazute la alin. (2) vor populariza si vor promova modelul comun european de curriculum vitae, inclusiv prin publicarea pe pagina de Internet proprie a unor modele completate.
   Art. 3. - (1) In scopul implementarii modelului comun european de curriculum vitae, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor pune la dispozitia cetatenilor, in mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae, in format electronic si/sau pe suport de hartie.
   (2) Celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale sau institutii centrale, in cazul in care persoanele interesate solicita angajarea in institutia respectiva sau doresc sa urmeze un program de pregatire profesionala organizat de catre acestea, vor pune la dispozitia acestora, in mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae.
   (3) Partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale pot furniza acest model membrilor lor, persoane fizice sau juridice, si pot actiona astfel incat acesta sa fie acceptat ca un instrument comun pe piata fortei de munca.
   Art. 4. - Prezenta hotarare transpune Recomandarea Comisiei Europene nr. C(2002)/516 din 11 martie 2002 privind Modelul comun european pentru curriculum vitae, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L079 din 22 martie 2002.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
   
Contrasemneaza:
---------------
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Ministrul educatiei si cercetarii,
Alexandru Athanasiu
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru


    Bucuresti, 25 iunie 2004.
    Nr. 1.021.


   ANEXA 1)
    ___________
   1) Anexa este reprodusa in facsimil.
   
Model de Curriculum Vitae |<numele aplicantului>
European |
|
|Curriculum vitae
|
*) Nota |
Inlocuiti rubrica (numele aplicantului |
cu propriul nume) |
**) Nota |
Toate textele scrise cu aceste |
caractere au rol informativ si nu apar |
in CV |
***) Nota |
Textul dintre () va fi inlocuit cu |
informatiile cerute |
|
INFORMATII PERSONALE |
|
Nume |(Nume, prenume)
|
Adresa |(numarul, strada, cod postal, oras, tara)
|
Telefon |
|
Fax |
|
E-mail |
|
Nationalitate |
|
Data nasterii |(ziua, luna, anul)
|
EXPERIENTA PROFESIONALA |
|(Mentionati pe rand fiecare experienta profesionala
|pertinenta, incepand cu cea mai recenta dintre acestea)
*) Perioada (de la - pana la) |
|
*) Numele si adresa angajatorului |
|
*) Tipul activitatii sau sectorul de |
activitate |
|
*) Functia sau postul ocupat |
|
*) Principalele activitati si |
responsabilitati |
|
EDUCATIE SI FORMARE |
*) Perioada (de la - pana la) |(Descrieti separat fiecare forma de invatamant si
|program de formare profesionala urmate, incepand cu cea
|mai recenta)
*) Numele si tipul institutiei de |
invatamant si al organizatiei |
profesionale prin care s-a realizat |
formarea profesionala |
|
*) Domeniul studiat/aptitudini |
ocupationale |
|
*) Tipul calificarii/diploma obtinuta |
|
*) Nivelul de clasificare a formei de |
instruire/invatamant |
|
APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE |
dobandite in cursul vietii si carierei |
dar care nu sunt recunoscute neaparat |
printr-un certificat sau o diploma |
|
Limba materna |
Limbi Straine cunoscute |(Enumerati limbile cunoscute si indicati nivelul:
*) abilitatea de a citi |excelent, bine, satisfacator)
*) abilitatea de a scrie |
*) abilitatea de a vorbi |
|
Aptitudini si competente artistice |(Descrieti aceste aptitudini si indicati contextul in
Muzica, desen, pictura, literatura, |care le-ati dobandit)
etc. |
|
Aptitudini si competente sociale |(Descrieti aceste aptitudini si indicati contextul in
Locuiti si munciti cu alte persoane, |care le-ati dobandit)
intr-un mediu multicultural, ocupati o |
pozitie in care comunicarea este |
importanta sau desfasurati o activitate|
in care munca de echipa este esentiala.|
(de exemplu cultura, sport, etc.) |
|
Aptitudini si competente organizatorice|(Descrieti aceste aptitudini si indicati in ce context
De exemplu coordonati sau conduceti |le-ati dobandit)
activitatea altor persoane, proiecte si|
gestionati bugete; la locul de munca, |
in actiuni voluntare (de exemplu in |
domenii culturale sau sportive) sau la |
domiciliu. |
|
Aptitudini si competente tehnice |(Descrieti aceste aptitudini si indicati in ce context
(utilizare calculator, anumite tipuri |le-ati dobandit)
de echipamente, masini, etc.) |
|
Permis de conducere |
|
Alte aptitudini si competente |(Descrieti aceste aptitudini si indicati in ce context
Competente care nu au mai fost |le-ati dobandit)
mentionate anterior |
|
INFORMATII SUPLIMENTARE |(Indicati alte informatii utile si care nu au fost
|mentionate, de exemplu persoane de contact, referinte,
|etc.)
|
ANEXE |(Enumerati documentele atasate CV-ului, daca este
|cazul).

 

CV european in format Word - engleza, franceza, germana (sursa: CEDEFOP)

Instructiuni pentru completarea CV - engleza, franceza, germana (sursa: CEDEFOP)

Model de CV - engleza, franceza, germana (sursa: CEDEFOP)

Inapoi

_

Termeni de utilizare | |Despre MuresInfo | Parteneri MuresInfo | MuresInfo

Realizare & Copyright © 2002 - 2021 Mediafamily & MuresInfo
Anunturi online
Vizitorii au cautat pe pagina:
flash-onlinero, inchiriei garsioniere targu mures langa spital, tpwwwgooglecomurlsat, tpswwwgooglero, cachewllx_cyqgy0jmodul5muresinforoflashflashphpnumber_id312category_id9cmdshow_ccmica_publicitate vanzare mobila cu intarsie miraj, vanzare mobila cu intarsie miraj, cachevpppryi5e9ojterapielasermuresinforoflashflashphpnumber_id338category_id9cmdshow_cctirgu_mures vanzare mobila cu intarsie camera de zi miraj, tpwwwgooglecomsearch, tpwwwgooglecomsearch, flash online anunturi, cachewllx_cyqgy0jmodul5muresinforoflashflashphpnumber_id312category_id9cmdshow_ccmica_publicitate vanzare mobila camera de zi miraj, vanzare mobila camera de zi miraj -hotel -cazare, cv european format wordpad, tpwgooglewmuresinforoguestbookguestbookphpeintragen1personalitatiguestbookphp, suciu daniel mures remat, chirie mures flash, horoscop romanesc, chirii mures flash, tpswwwgooglecom, cv model, model cv europass completat in romana, cum se prepara apa de parfum, tpwwwgooglecomsearch, flash publicitate, radio son reghin anunturi mica publicitate

Curriculum Vitae, Model CV, Model scrisoare de intentie, Model CV European